Новини Балове Благотворителност

Виенски Бал София 2023

22-ят благотворителен Виенски бал ще се проведе на 25 февруари 2023 г. в зала София на хотел Маринела.

Виенски Бал София 2022

21-ят Виенски благотворителен бал се проведе на 30 април 2022 г.

ВИЕНСКИ БАЛ СОФИЯ 2022

21-ят благотворителен Виенски бал ще се проведе на 30 април 2022 г. в София Хотел Балкан.

Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

До членовете на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

ПОКАНА

за участие в редовното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

Уважаеми колеги!

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виенски клуб“ свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе на 23 юли /четвъртък/ от 18 часа в пицария „Кали“, бул. Христо Ботев № 8 от 18.00 часа при следния дневен ред:

 1. Регистрация на присъстващите
 2. Избор на:
 • водещ на ОС
 • протоколчик на събранието
 • председател на мандатната комисия
 • председател на комисията по избор на органи на управление
 • преброители
 1. Доклад за дейността на сдружението за отчетния период от
  председателя на сдружението
 2. Отчет на ревизионната комисия
 3. Разпускане на стария управителен съвет и ревизионната комисия и избор на нови органи на управление
 4. Определяне размера на членския внос за 2020 г.
 5. Разни

София, 18 юни 2020 г.
от Управителния съвет

Австрийски музикални седмици 2020

Заповядайте на 24-тото издание на фестивала Австрийски музикални седмици, което както и целият културен живот по света, е изправено пред неочакваното и непредвидимо предизвикателство на кризата, предизвикана от коронавируса. Eкипът на фестивала и музикантите посрещат тази ситуация с новаторски дух и креативни решения и пренасочват част от концертите в интернет. Очакваме Ви!

Виенски Бал София 2020

20-ят юбилеен Виенски благотворителен бал са проведе на 15 февруари 2020 г.

Виенски Бал София 2020

Юбилейният 20-ти благотворителен Виенски бал ще се проведе на 15 февруари в зала „София“
на хотел Маринела от 19:30 ч.