Новини Балове Благотворителност

Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

До членовете на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

ПОКАНА

за участие в редовното отчетно-изборно Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Виенски клуб“

Уважаеми колеги!

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виенски клуб“ свиква редовно Общо отчетно-изборно събрание на сдружението, което ще се проведе на 23 юли /четвъртък/ от 18 часа в пицария „Кали“, бул. Христо Ботев № 8 от 18.00 часа при следния дневен ред:

 1. Регистрация на присъстващите
 2. Избор на:
 • водещ на ОС
 • протоколчик на събранието
 • председател на мандатната комисия
 • председател на комисията по избор на органи на управление
 • преброители
 1. Доклад за дейността на сдружението за отчетния период от
  председателя на сдружението
 2. Отчет на ревизионната комисия
 3. Разпускане на стария управителен съвет и ревизионната комисия и избор на нови органи на управление
 4. Определяне размера на членския внос за 2020 г.
 5. Разни

София, 18 юни 2020 г.
от Управителния съвет

Австрийски музикални седмици 2020

Заповядайте на 24-тото издание на фестивала Австрийски музикални седмици, което както и целият културен живот по света, е изправено пред неочакваното и непредвидимо предизвикателство на кризата, предизвикана от коронавируса. Eкипът на фестивала и музикантите посрещат тази ситуация с новаторски дух и креативни решения и пренасочват част от концертите в интернет. Очакваме Ви!

Виенски Бал София 2020

20-ят юбилеен Виенски благотворителен бал са проведе на 15 февруари 2020 г.

Виенски Бал София 2020

Юбилейният 20-ти благотворителен Виенски бал ще се проведе на 15 февруари в зала „София“
на хотел Маринела от 19:30 ч.

Виенският благотворителен бал, ще се проведе на 23 февруари 2019

Виенският благотворителен бал, ще се проведе на 17 февруари 2018

Традиционният Виенски бал ще се проведе на 17 февруари 2018 г. в София Хотел Балкан от 19:30 часа.

Връчване на дарения със събраните средства от последния благотворителен виенски бал

На 1 ноември 2017 г. бяха връчени даренията със събраните средства от последния благотворителен Виенски бал. Центърът за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания „Райна Княгиня“ в София се сдоби с дълго чаканата позиционираща система за рехабилитация на деца с церебрална парализа. Намиращият се в съсeдство Център от същия тип „Баба Тонка Обретенова“ получи маса за тенис и бягаща магнитна пътека. Виенският клуб направи дарения на 13 Центъра от семеен тип на територията на Столична община, като закупи заявените от тях уреди и пособия за спорт и рехабилитация. Дарение получи и Фондация „Конкордия“ България, която подържа на територията на София домове от подобен тип.

Даренията направени от сдружение Винески клуб са съгласувани със Столична община. Кметът на София и посланикът на Австрия в България са патрони на Виенските балове и им благодарим за подкрепата.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА КНИГА

„Името на Савка Шопова е емблема за висок професионализъм във всяка една дейност. Активна, енергична, с невероятно борбен дух“, казва авторката д-р Ермила Секулинова-Швайцер в книгата си, посветена на живота и творчеството на нейната преподавателка, „Савка Шопова-Маркова, акомпанятор – съдба или призвание“.

Както споделя проф. д-р Милена Шушулова в бележките си към книгата: „Творческият път на Савка Шопова е интригуващ, предизвикателен, новаторски“.

Присъстващите на представянето на книгата на 22 април 2017 г. в Националната музикална академия“Панчо Владигеров“ имаха възможността да чуят разказите за интересни моменти от живота и творчеството на проф.

Шопова от самата нея и от д-р Ермила Секулинова-Швайцер. Сдружение Виенски клуб пожелава успех на книгата на двете дами- членове на сдружението!

Виенски Бал София 2019

Виенският благотворителен бал се проведе на 23 февруари 2019 г.