Новини Балове Благотворителност

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА КНИГА

„Името на Савка Шопова е емблема за висок професионализъм във всяка една дейност. Активна, енергична, с невероятно борбен дух“, казва авторката д-р Ермила Секулинова-Швайцер в книгата си, посветена на живота и творчеството на нейната преподавателка, „Савка Шопова-Маркова, акомпанятор – съдба или призвание“.

Както споделя проф. д-р Милена Шушулова в бележките си към книгата: „Творческият път на Савка Шопова е интригуващ, предизвикателен, новаторски“.

Присъстващите на представянето на книгата на 22 април 2017 г. в Националната музикална академия“Панчо Владигеров“ имаха възможността да чуят разказите за интересни моменти от живота и творчеството на проф.

Шопова от самата нея и от д-р Ермила Секулинова-Швайцер. Сдружение Виенски клуб пожелава успех на книгата на двете дами- членове на сдружението!