Новини Балове Благотворителност

За нас

Сдружение Виенски клуб е основан на 11.10.1995 г. в Австрийското посолство като доброволна, неполитическа организация.

Основните му цели са обединяване на личности, свързани или интересуващи се от Република Австрия и австрийската култура – популяризиране на Австрия и австрийската култура в България и популяризиране на България и българската култура в Австрия.

“Виенски клуб” организира изложби, концерти, балове, представяне на книги и литературни четения и други прояви в съзвучие с дейността му.

Една от задачите на сдружение Виенски клуб е организирането на благотворителните Виенски балове в София. Благотворителни Виенски балове се провеждат в София от 1996 г. насам.

Първият бал е подготвен от Австрийското посолство. След прекъсване от няколко години провеждането на Виенските балове се възлага на сдружение Виенски клуб.

Баловете носят наименованието “Виенски” защото включват задължителните елементи, характерни за баловете, провеждани по време на Фашинга (карнавалния период). Откриват се от “дебютанти”, дамите получават подарък за спомен, танцуват се класически и модерни танци и се разиграва благотворителна томбола.

Виенският бал в София е под патронажа на Австрийския посланик в България и поканен от него виден български политик. Присъстват дипломати, министри, депутати, бизнесмени, културни дейци.